Zespół Szkół Leśnych w Lesku Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej

21 września w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się jubileuszowa, piętnasta Gala Finałowa Programu Mistrz Mowy Polskiej. Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów Programu z lat poprzednich, wybrała placówkę – spośród pięciu nominowanych – która uzyskała tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Wyróżnienie to trafiło w ręce Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej, decyzją Jury Programu, otrzymały trzy osoby: Janusz Kukuła, Grzegorz Miecugow i Magdalena Zawadzka. W głosowaniu publiczności, tytuł Vox Populi zdobyli: Piotr Hankus (w kategorii Mistrz Mowy Polskiej) i Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi (Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej).

Nowa kategoria w plebiscycie – Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej - została powołana do życia w 2011 roku. Tytuł ten nadawany jest inicjatywom, placówkom lub instytucjom życia publicznego, które pielęgnują, kultywują i promują najlepsze wzorce polszczyzny. Podczas Gali Finałowej nagrodę odbierała dyrektor Jadwiga Szylak. Towarzyszyli jej krasomówcy Kaja Hrabal i Grzegorz Płaza oraz nauczycielka języka polskiego Beata Brajewska. Kaja i Grzegorz w swojej prezentacji pochylili się nad znaczeniem i możliwościami słowa kiedyś i dziś. Ich wypowiedź wywołała żywą reakcję wśród zebranych, uwieńczoną wieloma gratulacjami. Dyrektor Szylak natomiast w krótkim przemówieniu podkreśliła wartość trudu wkładanego w pracę z młodzieżą. Swoje wystąpienie zakończyła słowami Cypriana Kamila Norwida: „Piękno na to jest, by zachwycało – do pracy/Praca, by się zmartwychwstało."

O leśną oprawę wypowiedzi laureatów z Leska zadbali sygnaliści z ZSL. Reprezentacja TL wzbudziła zainteresowanie nie tylko wystąpieniami, ale też mundurem – strojem obowiązującym na co dzień, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, podkreślającym charakter kształcenia i wieloletnie leśne tradycje. Szkoła od lat rozwija talenty literackie i krasomówcze, czego odzwierciedleniem są czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmowane rokrocznie przez uczniów. Technikum może też poszczycić się absolwentami noszącymi zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Są to Adrian Wiśniowski i Edward Marszałek. A codzienność? To współpraca z młodymi wrażliwymi ludźmi, próba dotykania słowem sedna rzeczy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za znaczenie słów i wypowiedzi. Tytuł obliguje wszystkich pedagogów do tego, by kontynuować swoje dzieło, godnie kształtując najlepsze wzorce kulturowe i językowe, by „kuć słowo, póki gorące" – jak na Kuźnię przystało.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska pragną serdecznie podziękować Kapitule Konkursu za docenienie zasług szkoły w dziedzinie dbałości o piękną polszczyznę oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły, którzy oddawali cenne głosy w konkursie i wspierali ją w drodze po laury.

 

 

Beata Brajewska
Zdjęcia: arch. ZSL w Lesku.