Regionalne Święto Lasu w Dukli

Tegoroczne regionalne uroczystości Święta Lasu, zorganizowane 22 września na terenie Nadleśnictwa Dukla, związane były z otwarciem nowej siedziby tej jednostki wzniesionej w Równem. Część oficjalna odbyła się w Skansenie Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Rozpoczęto od zatknięcia wiechy przed budynkiem, po czym symbolicznego otwarcia, poprzez przerzynkę kłody zagradzającej wejście. W dwuosobowych zespołach, przy pomocy piły "moja-twoja" dokonali tego goście spotkania: Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP, senator Alicja Zając, poseł Stanisław Piotrowicz, starosta krośnieński Jan Juszczak, dyrektorzy generalni lasów Słowacji i Węgier, Peter Morong i Urban Pal.

Następnie o. Micheasz Okoński, gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Dukli i duszpasterz leśników ks. Jan Cebulak poświęcili obiekt. W trakcie zwiedzania nowego biura Bogusław Famielec, dyrektor RDLP w Krośnie wręczył nadleśniczemu Zbigniewowi Żywcowi nowe tablice urzędowe a na specjalnie przygotowanej ozdobnej desce goście złożyli swe pamiątkowe autografy.

Część oficjalną w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru RDLP w Krośnie i hymnu leśników polskich.
Po słowach powitania od nadleśniczego wystąpił dyrektor Bogusław Famielec, który przedstawił najistotniejsze aspekty działalności leśnictwa w regionie, szczególną uwagę poświęcając jego społecznym i gospodarczym funkcjom.

Był też czas na wystąpienia gości. Głos zabierali m.in. wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP, gen. PSP Bogdan Kuliga, starosta Jan Juszczak.

W trakcie uroczystości uhonorowani zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi – Adam Pilch, nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów,

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę – Stanisław Wojtowicz, główny specjalista SL w RDLP w Krośnie,

Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Piotr Kazimierczak – starszy specjalista w Nadleśnictwie Stuposiany,
2. Józef Nabożny – leśniczy w Nadleśnictwie Kołaczyce,
3. Jan Papież – leśniczy w Nadleśnictwie Kańczuga,
4. Zbigniew Rebizant – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Narol,
5. Stanisław Rębisz – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza,
6. Grzegorz Rusin – leśniczy w Nadleśnictwie Mielec,
7. Anna Suwała – główna księgowa Nadleśnictwa Rymanów,
8. Artur Święch – starszy specjalista SL w Nadleśnictwie Tuszyma,

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju – Beata Okoczuk, naczelnik Wydziału Analiz i Planowania w RDLP w Krośnie.

Kordelasem Leśnika Polskiego:

1. Andrzej Gbur – leśniczy w Nadleśnictwie Brzozów,
2. Józef Kisała – emerytowany leśniczy w Nadleśnictwie Kańczuga,
3. Grażyna Owoc – sekretarz w Nadleśnictwie Lesko,
4. Jacek Stankiewicz – naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Krośnie,
5. Ewa Tkacz – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany,
6. Krzysztof Zawada – leśniczy w Nadleśnictwie Dukla.

Cechówką Leśną:

1. Jerzy Miliszewski – leśniczy w Nadleśnictwie Rymanów,
2. Wiesław Prajsnar – leśniczy w Nadleśnictwie Dukla.

Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP – Bolesław Lenkiewicz, komendant SL w Nadl. Stuposiany,

Odznaką Za Zasługi dla Łowiectwa – Edward Orłowski, starszy specjalista SL w Nadleśnictwie Komańcza.

Na koniec uroczystości odtworzono hymn leśników autorstwa Wiesława Krawczyńskiego, dyrektora lasów Ordynacji Potockich, napisany w latach 30, który był wykonywany na corocznych uroczystościach Święta Lasu w Łańcucie odbywających się od 1933 roku. Po oficjalnej części uroczystości była okazja do zwiedzenia skansenu i spotkania towarzyskiego leśników i zaproszonych gości.

Obchody uświetnił zespół sygnalistów "Wilczym tropem" z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

 

 

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
zdjęcia: Maciej Szpiech