Konferencja poświęcona funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarce geologiczno-surowcowej

Obraz 035 1W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn.: „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa".
Głównym tematem konferencji była wymiana doświadczeń gmin oraz podmiotów zajmujących się odbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych w nowych realiach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Konferencja odbyła się w dniu 03.07.2014 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa reprezentował Tadeusz Pióro, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
„Jak Państwo wiedzą sposób postępowania z odpadami komunalnymi został w sposób istotny zmieniony. Gminy przejęły odpowiedzialność za odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie, a także były zobowiązane do ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ponadto ponoszona jest opłata przez mieszkańców na rzecz gminy za świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów" – mówił T. Pióro.
W dalszej części konferencji, odbyły się panele tematyczne dotyczące m.in. planowanych zmian prawnych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które przedstawiła Pani Emilia Kołaczek, pracownik Ministerstwa Środowiska, składu odpadów trafiających do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przed i po wyjściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przybliżyła Pani Dorota Kornasiewicz z MPGK Krosno Sp. z o.o.
Ponadto swoimi doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami w gminach podzielili się przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Gminy i Miasta Lesko oraz Urzędu Gminy Iwonicz – Zdrój.
Z kolei prof. zw. dr hab. Mariusz – Orion Jędrysek przedstawił tematykę dotyczącą gospodarki geologiczno-surowcowej Polski południowo – wschodniej w aspekcie lokalno-samorządowym.
Konferencja ze względu na podejmowana tematykę cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ok. 150 przedstawicieli samorządów gminnych z terenu województwa podkarpackiego oraz ok. 10 podmiotów zajmujących się odbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOŚiGW w Rzeszowie.)Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOŚiGW w Rzeszowie.[1.Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOŚiGW w Rzeszowie]786 kB
Pobierz plik (Planowane zmiany prawne do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - )Planowane zmiany prawne do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - [2.Planowane zmiany prawne do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach]515 kB
Pobierz plik (Skład odpadów trafiających do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych -  MP)Skład odpadów trafiających do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - MP[3.Skład odpadów trafiających do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych]1511 kB