layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner06 baner prognoza07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego

Integralną częścią każdego programu (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) jest odpowiedni plan gospodarki odpadami, tworzony dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa. Powinien sprzyjać realizacji zasad określonych w art. 5 ustawy o odpadach:  

 • zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi
gospodarka odpadamiOpracowanie planów powinno także posłużyć do stworzenia w kraju zintegrowanej  i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.
 
Plany gospodarki odpadami określają:
 • aktualny stan gospodarki odpadami
 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami
 • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami
 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów
Szczególnie zaś wskazują:
 • rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania
 • rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
 • działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania tych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenie ilości odpadów ulęgających biodegradacji, zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska
 • projektowany system gospodarowania odpadami
Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego przyjmuje cele i systemy gospodarki odpadami zarówno w sektorze komunalnym, jak i przemysłowym. Za strategiczne zadanie w gospodarce odpadami komunalnymi uznano zorganizowanie 11 zakładów zagospodarowania odpadów, które  obsługiwałyby obszary o liczbie mieszkańców od 67-415 tys. Zaś w sektorze gospodarczym najważniejszym celem będzie wprowadzenie systemu zbiórki odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym  uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Jednym z ciekawszych projektów jest budowa Bazy Odnowy Komputerów, gdzie byłyby wykorzystywane wyeksploatowane urządzenia elektroniczne dol(pobierz) 
 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego za lata 2007 - 2008 dol(pobierz)
 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego za lata 2009 - 2010 dol(pobierz)
 
Opracowała: Anna Panek-Kisała


aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage