Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego


 

 
1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
2. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2012 – 2017
3. Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami-wskazanie miejsc magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
4. Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w związku z koniecznością wykonania wyroku sądu