Selektywne zbieranie odpadów

Nowe obowiązki dotyczące selektywnego odbierania i zbierania odpadów.