layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner 06 baner prognoza 07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

Handel emisjami

handel emisjami

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ustanowiony na terenie Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/EC z 13 października 2003 r. jest jednym z instrumentów Protokołu z Kioto, którego celem jest obniżenie całkowitej emisji gazów przyczyniających się do zmian klimatycznych, w szczególności do powstania efektu cieplarnianego.
 
Idea handlu emisjami polega na ustaleniu całkowitego limitu emisji dla grupy zakładów, a następnie rozdzieleniu uprawnień do emisji pomiędzy poszczególnych emitentów zanieczyszczeń. Zakłady będą mogły wykorzystać uprawnienia do własnych celów emisyjnych, sprzedać je lub zachować na przyszłe okresy rozliczeniowe. Dzięki temu przedsiębiorstwa o niskich kosztach będą mogły inwestować w dodatkowe ograniczenia emisji i sprzedawać nadmiar uprawnień podmiotom o wyższych kosztach redukcji.
 
Zaletą systemu handlu emisjami są niższe koszty administracyjne w porównaniu do regulacji bezpośrednich oraz fakt, że ograniczenie emisji następuje w wartościach bezwzględnych, zgodnie z poziomem całkowitego limitu. System handlu emisjami w UE jest wprowadzany dwustopniowo. W fazie I (2005-2007) handlem objęta będzie tylko emisja dwutlenku węgla dla sektorów: produkcji energii elektrycznej i ciepła, hutnictwa żelaza i stali oraz produkcji cementu. W fazie II (2008-2012) do systemu mogą zostać włączone pozostałe gazy cieplarniane oraz inne sektory (np. transport).
W Polsce od 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dol(Dz. U. 2004 Nr 281 poz. 2784). Do tej pory jednak nie został uchwalony Krajowy Plan Alokacji Uprawnień, który określi całkowitą liczbę uprawnień alokowanych przedsiębiorstwom i sposób ich przyznawania.
 
Opracował: Andrzej Kulig – kierownik Oddziału Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.