Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich o obciążeniu ruchem powyżej 3 mln przejazdów rocznie

Mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkicho ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie (część opisowa)