layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner 06 baner prognoza 07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. W związku z powyższym: 

 • ostatnim okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w starym systemie półrocznym jest II  półroczne 2012 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upłynął z dniem 31 stycznia 2013 r.) 
 • pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

Szczegółowe informacje na temat ponoszenia opłat w starym i nowym systemie zamieszczono w odrębnych blokach informacyjnych, dostępnych na stronach: 

       Opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z instrumentów finansowych ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) - dolpobierz, ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, w myśl zasady "zanieczyszczający płaci" - opłaty te ponoszą wszyscy, którzy korzystają ze środowiska, poprzez

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;
 • składowanie odpadów.

Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, np.
  - w rolnictwie - ogrzewanie szklarni kotłownia na węgiel kamienny o łącznej nominalnej mocy powyżej 5 MW;
  - w rolnictwie - pobór wody podziemnej do nawadniania gruntów lub upraw za pomocą deszczowni;
  - pobór wody podziemnej lub powierzchniowej na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości większej niż 5m3/dobę;
  - wprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego lub rolnego do wód lub do ziemi w ilości większej niz 5m3/dobę;
 • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.)

adres składania ewidencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów
z dopiskiem
Departament Ochrony Środowiska
 
Uwaga! - Wykazy winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - przez osoby upoważnione zgodnie z wpisem bądź posiadające pełnomocnictwo podpisane przez taką osobę - dolpobierz;
Uwaga! - W wypadku gdy podmiot nie korzystał ze środowiska w danym okresie zobowiązany jest przesłać na w/w adres oświadczenie o braku korzystania ze środowiska - dolpobierz
 
Z dniem 11 września 2013 r. sprawy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska prowadzone są w 
DEPARTAMENCIE OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE, 35-010 RZESZÓW, AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, IV PIĘTRO
 zgodnie z podziałem terytorialnym
 
Powiat:
 • Bieszczadzki, Brzozowski, Leski, Lubaczowski, Niżański, Ropczycko-Sędziszowski, Strzyżowski nr. tel. 17 860 67 13
 • Dębicki, Mielecki, Rzeszowski nr. tel. 17 860 67 17 oraz 17 860 67 18
 • Jarosławski, Rzeszowski, Kolbuszowski nr. tel. 17 860 67 17
 • Jasielski, Rzeszowski nr. tel. 17 860 67 19
 • Krośnieński, Leżajski, Przemyski, Przeworski nr. tel. 17 860 67 15
 • Łańcucki, Rzeszowski nr. tel 17 747 63 37
 • Sanocki, Stalowowolski, Tarnobrzeski oraz podmioty pozostałe nr. tel. 17 860 67 14
 
Szczegółowy podział  - dol pobierz
 
opracował:  Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Załączniki:
Pobierz plik (pracownicy-2015-02-02.pdf)Szczegółowy podział pracowników[ ]190 kB