Konkurs plastyczny na wykonanie projektu Maskotki OZE

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie projektu Maskotki OZE.

Prace konkursowe wraz z załączonymi oświadczeniami należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 16:00 na adres Wykonawcy:

Stowarzyszenie „EKOSKOP”
Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej,
ul. Lubelska 28/4 lok. 1, 35-233 Rzeszów.

Decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. w Sali 112 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 4.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!