layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g

  • Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. z 2011 r., Nr 173, poz. 1030 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań.
 
Sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p
 
Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012.:
  • OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012” przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i przekazania urzędowi marszałkowskiemu w terminie do dnia 21 lutego 2013 roku
Formularze do pobrania:
 
Sprawozdanie OŚ 4g za 2012 r.:
Objaśnienia do sprawozdania OŚ 4g:
 
Załącznik do sprawozdania: 

dolhttp://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_01/2a52554683e39bd7d62fcab36d3dec74.doc
  • OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012" przez zarządy powiatów i przekazania urzędowi marszałkowskiemu w terminie do dnia 21 lutego 2013 roku
Formularze do pobrania:
 
Sprawozdanie OŚ 4p za 2012 r.:
Objaśnienia do sprawozdania OŚ 4p:
 
Załącznik do sprawozdania:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów
Departament Budżetu i Finansów
Oddział Księgowości i Windykacji Opłat

Elżbieta Figiel
Barbara Nawojska
Tel. 17 850 17 95
Iwona Beskur
Tel. 17 850 17 33