layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

Wnioski do pobrania (z zakładki BIP "Sprawy do załatwienia w Urzędzie"):

Informację przygotowała:
Bożena Tomaka
Kierownik Oddziału księgowości i windykacji opłat
Departament Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie