Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

Wnioski do pobrania (z zakładki BIP "Sprawy do załatwienia w Urzędzie"):

Informację przygotowała:
Bożena Tomaka
Kierownik Oddziału księgowości i windykacji opłat
Departament Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie