layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Organizacje odzysku

organizacje odzyskuOrganizacje odzysku są to podmioty przejmujące od przedsiębiorcy obowiązki wynikające z ustawy produktowej i depozytowej, na podstawie umowy. Organizacja taka może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Przedmiotem działania organizacji może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 4 organizacje odzysku:

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. w Jedliczu 
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku S.A. w Brzezówce 
Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka

PLASTEKOL Organizacja Odzysku S.A. w Jaśle 
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło

EKO TRADE Organizacja Odzysku S.A. w Organizacji w Jaśle 
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło