layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Wydane pozwolenia zintegrowane

 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle - instalacja do produkcji asfaltów przemysłowych, drogowych, drogowych specjalnych, lepiku asfaltowego, specyfików asfaltowych AJ i emulsji asfaltowych
  - pozwolenie integrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)  
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Magellan Aerospace Polska Sp. z o.o. w Mielcu - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o. w Stalowej Woli - instalacja wytrawialni
  - pozwolenia zintegrowane - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1

 • MET-AL-TECH Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Odlewnia w Stalowej Woli - instalacja do produkcji aluminiowych stopów odlewniczych
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli - składowisko odpadów komunalnych w Stalowej Woli
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - sprostowanie oczywistej omyłki - (treść postanowienia)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - siódma zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - ósma zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. - składowisko odpadów komunalnych w Krośnie
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1

 • Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie - Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle - instalacja galwanizerni i instalacja do produkcji pianki poliuretanowej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • Orion Engineered Carbons Poland Sp. z o.o. w Jaśle - instalacja do produkcji podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - siódma zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3
  - sprostowanie oczywistej omyłki - (treść postanowienia)
  - ósma zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - dziewiąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów - instalacja bloku gazowo-parowego
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów - instalacja bloku gazowego silnikowego
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów - instalacja energetycznego spalania paliw
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
 • Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie - instalacja do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Polimex-Mostostal S.A. - Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Ocynkownia Dębica - instalacja do cynkowania ogniowego
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu (Zakład 1) - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu (Zakład 2) - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie - składowisko odpadów komunalnych w Strzyżowie
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu CIS Sp. z o.o. w Trzebownisku - Oddział w Pogwizdowie - instalacja do produkcji pianki poliuretanowej 
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu - instalacja do wtórnego odlewania i przetwarzania ołowiu
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej - składowisko odpadów komunalnych w Młynach
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu - instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3,  nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3a, nr 3b, nr 3c, nr 4, nr5, nr 6, nr 7
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - siódma zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - ósma zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - dziewiąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. - instalacja destylacji rurowo-wieżowej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. - instalacja energetycznego spalania paliw 
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. - instalacja produkcji rozpuszczalników
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. - instalacja regeneracji olejów odpadowych
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • Rolnicza Spółdzielnia Wytwórczo-Usługowa w Głuchowie - instalacja chowu drobiu
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A. - instalacja przeróbki gumy obejmująca kotłownię zakładową
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • SANWIL S.A. w Przemyślu - instalacja do produkcji wyrobów powlekanych na bazie poliuretanów i polichlorku winylu
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 

 • "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach - składowisko odpadów komunalnych w Giedlarowej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1 (cz. 1cz. 2cz. 3cz. 4cz. 5), załącznik do decyzji nr 
 • TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola - instalacja energetycznego spalania paliw
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • THONI Alutec Sp. z o.o. w Stalowej Woli - instalacja do wtórnego wytopu aluminium
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • THONI Alutec Sp. z o.o. w Stalowej Woli - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • TIGER CHROM Sp. z o.o. w Miejscu Piastowym - instalacja galwanizerni 
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Tikkurila Polska S.A. w Dębicy - instalacja syntezy żywic
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1

 • UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Zakład 1 - instalacja do wtórnego wytopu aluminium
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1

 • UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Zakład 2 - instalacja do wtórnego wytopu aluminium
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załaczniki do decyzji: nr 1, nr 2
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji) - załączniki do decyzji: nr 1, nr 2
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Zakład w Kupnie - instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A. - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie - instalacja do produkcji podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie - instalacja do produkcji podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie - składowisko odpadów komunalnych w Sigiełkach
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie - składowisko odpadów komunalnych w Dynowie
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Metalowy ZELMET Sp. z o.o. w Rzeszowie - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Metalurgiczny "WSK Rzeszów" Sp. z o.o. - instalacja odlewni żeliwa
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. - instalacja destylacji rurowo-wieżowej i przerobu olejów odpadowych
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. - instalacja Wydziału Przerobu Tworzyw Sztucznych
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)

 • Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu - składowisko odpadów komunalnych w Przemyślu
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - odmowa zmiany pozwolenia - (treść decyzji)
  - siódma zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu - składowisko odpadów komunalnych w Średnim Wielkim
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - czwarta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - piąta zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - szósta zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załącznik do decyzji nr 1

 • Zakłady Chemiczne "ORGANIKA-SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzynie - instalacja do podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, nieorganicznej oraz środków ochrony roślin|
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr8, nr 9, zał. graficzny nr 1
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, zał. graficzny nr 1
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji), załączniki do decyzji: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, zał. graficzny nr 1

 • ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o. - instalacja do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - druga zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
  - trzecia zmiana pozwolenia - (treść decyzji)

 • Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji
  - sprostowanie oczywistej omyłki - (treść postanowienia
 • Zielone Fermy Sp. z o.o. w Lublinie - Ferma Trzody Chlewnej w Jelnej - instalacja chowu lub hodowli trzody chlewnej
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji
  - zmiana pozwolenia - (treść decyzji)
 • ZWRI PL Sp. z o.o. S.K.A. w Krośnie - instalacja galwanizerni
  - pozwolenie zintegrowane - (treść decyzji)