layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Finał konkursu plastycznego na logo BAZY WIEDZY OZE

7 grudnia 2018 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie finałowe, podczas którego rozstrzygnięto konkurs plastyczny na logo BAZY WIEDZY OZE. Konkurs dedykowany był uczniom szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego. Do konkursu wpłynęło 78 prac plastycznych. Baza Wiedzy OZE będzie promowana wygranym autorskim projektem i posłuży upowszechnianiu wiedzy o odnawialnych źródłach energii przez mieszkańców, instytucje, inwestorów, a także do prac naukowych na różnym poziomie. Będzie dostępna do każdego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Finał konkursu plastycznego na logo BAZY WIEDZY OZE

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli i Uczniów na finał konkursu plastycznego na logo BAZY WIEDZY OZE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 13. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego.

 

Szczegóły w programie.

Wykaz akredytowanych weryfikatorów środowiskowych

Wykaz akredytowanych weryfikatorów środowiskowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. przeprowadzających audyt zewnętrzny w odniesieniu do art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajduje się na stronie http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/ i obejmuje organizacje wskazane w poniższym zestawieniu:

 

Nr Akredytacji

 

Nazwa akredytacji

PL-V-0001

TUV Nord Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

PL-V-0002

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Centrum Certyfikacji Jakości ul. Duchnicka 3,
01-796 Warszawa

PL-V-0006

Polski Rejestr Statków s.a. Biuro Certyfikacji System Zarządzania Al. Gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk

PL-V-0008

DQS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa

PL-V-0010

Bureau Veritas Polska Sp. z o. o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

PL-V-0011 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
PL-V-0015

Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 6E, 81-537 Gdynia

PL-V-0016

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego

Został opracowany w oparciu o szanse rozwojowe zawarte w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006” oraz „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego” i uchwalony na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 29 września 2003 roku.

Najważniejsze cele "Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego" to:

  • podniesienie konkurencyjności województwa
  • efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania
  • tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju
Wpisuje się w Politykę ekologiczną państwa, co oznacza, że realizowane bfot. Bolesław Wąsaczędą zadania związane z utrzymaniem i zwiększeniem:
  • trwałości i odnawialności procesów ekologicznych
  • stabilności ekosystemów
  • ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt
  • ochrony powietrza, wód jak również  powierzchni ziemi i gleb
Jest dokumentem wieloletnim określającym działania krótkoterminowe (lata  2003-2006) oraz długoterminowe (lata 2007-2014) (dolpobierz)

Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego w latach 2007 - 2008 (dolpobierz)
dolZałącznik Nr 1. Realizacja przedsięwzięć dotyczących minimalizowania skutków osuwisk w latach 2007-2008 wg. powiatów
dolZałącznik Nr 2. Realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii w latach 2007-2008 wg. powiatów
dolZałącznik Nr 3. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków EFRR (SPO WKP) - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 4. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków Funduszu Spójności - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 5. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków EOG/NMF - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 6. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków własnych NFOŚiGW - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 7. Projekty z zakresu Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP
dolZałącznik nr 8. Projekty z zakresu ochrony środowiska, które uzyskały dofinansowanie w ramach ZPORR 
 
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego w latach 2009 - 2010 (dolpobierz)
dolZałącznik Nr 1. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie województwa podkarpackiego w latach 2009 – 2010
dolZałącznik nr 2. Realizacja wybranych działao priorytetowych określonych w Programie ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
dolZałącznik Nr 3. Realizacja przedsięwzięd dotyczących minimalizowania skutków osuwisk w latach 2009-2010 wg powiatów i danych Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego (RPO WP – Działanie 4.4.)
dolZałącznik nr 4. Wykaz projektów finansowanych przez RPO WP na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4 – wykaz sporządzony przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
dolZałącznik nr 5. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 2009 – 2010 – wykaz sporządzony przez WFOŚiGW w Rzeszowie
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r. 
dolZałącznik nr 6. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW w ramach PO IiŚ dla Województwa Podkarpackiego – wykaz sporządzony przez NFOŚiGW
dolZałącznik nr 7. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW ze środków krajowych dla Województwa Podkarpackiego -– wykaz sporządzony przez NFOŚiGW
 
Opracowała: Anna Panek-Kisała